Доставка на два броя товарни автомобила с повишена проходимост тип „пикап“

Номер в профила на купувача
44
Вид
публично състезание
Статус
отворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите