Извънгаранционна поддръжка на Националната информационна система SafeSeaNet

Номер в профила на купувача
26
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите