Дейности по предварително проучване и събиране на изходна информация за бизнес процесите, в т.ч. и представяне на резултатите и изготвяне на план за съвместни дейности при извършване на съвместни спасителни дейности по река Дунав между Изпълнителна агенция Морска администрация и Румънска морска администрация

Номер в профила на купувача
46
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите