Декларации по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.36, ал. от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Антон_Тонев.pdf 54.48 KB
Атанас_Атанасов.pdf 48.36 KB
Валентин_Панов.pdf 52.66 KB
Габриела_Кирилова.pdf 53.24 KB
Георги_Методиев_0.pdf 43.25 KB
Дарин_Маринов_0.pdf 46.84 KB
Дима_Калканова_0.pdf 42.65 KB
Димитър_Димитров.pdf 46.9 KB
Елица_Господинова.pdf 43.54 KB
Елица_Тодорова_0.pdf 48.13 KB
Живко_Костадинов_0.pdf 43.04 KB
Ивайло_Неделчев_0.pdf 44.46 KB
Иван_Савов_0.pdf 47.7 KB
Красимир_Пенев_0.pdf 48.05 KB
Мария_Стефанова_0.pdf 49.53 KB
Младен_Младенов.pdf 44.51 KB
Моника_Бойчева_0.pdf 41.37 KB
Надежда_Стоева_0.pdf 44.34 KB
Николай_Марчевски_0.pdf 46.79 KB
Николета_Ненова.pdf 43.28 KB
Павел_Павлов_0.pdf 44.49 KB
Пепа_Димова_0.pdf 47.37 KB
Петър_Гинев.pdf 45.64 KB
Петя_Михайлова_0.pdf 46.8 KB
Пламена_Йорданова.pdf 45.74 KB
Румен_Николов.pdf 50.36 KB
Станислава_Пенева.pdf 42.7 KB
Сузан_Ковач.pdf 47.05 KB
Теодора_Гавраилова.pdf 49.32 KB
Теодора_Николова_0.pdf 43.88 KB
Цветанка_Гроздева_0.pdf 43.27 KB
Тома_Костадинов_0.pdf 48.71 KB
Владимир_Киряков.pdf 47.57 KB
Джени_Тодорова.pdf 43.69 KB
Петя_Георгиева.pdf 41.55 KB
Мария_Драгошинова.pdf 43.98 KB
Мария_Костадинова.pdf 44.19 KB
София_Давидова.pdf 51.21 KB
Сияна Атанасова.pdf 44.14 KB
мария_костадинова[1].pdf 47.22 KB
гергана_георгиева[1].pdf 43.87 KB
веселина_терзийска[1].pdf 44.41 KB
християна_митева[1].pdf 47.22 KB
любчо_василев.pdf 48.76 KB
мария_костадинова[1]_0.pdf 47.22 KB
софия_давидова[1].pdf 54.16 KB
димитрина_янчева[1].pdf 47.57 KB
Саркис_Мовсесян[1].pdf 52.28 KB
сияна_атанасова[1].pdf 47.41 KB
Калоян Георгиев.pdf 54.7 KB