Регистър на лечебните заведения, оправомощени да определят здравословната годност на морски лица в Република България