Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Номер в профила на купувача
55
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите