Циркулярно писмо на Международната морска организация (ИМО) относно препоръките на Световната здравна организация