МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 В ПРИСТАНИЩАТА НА КИПЪР И ЦИРКУЛЯР НА КИПЪРСКИТЕ ВЛАСТИ