Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция "Морска администрация"