Вътрешни правила - за реда и организацията за предоставяне на информация за повторно използване