Проект „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в Българския морски отговорен район

за търсене и спасяване (БМОРТС) (акроним БУЛМАС - Българска морска система за безопасност)”
Файлови документи
Прикачен файл Size
Проект 162.93 KB