Регистъра с подадените ежегодни декларации от всички служители по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, за 2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Регистър 226.08 KB