Закриваща среща със заинтересованите страни по проект: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект:

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”
Файлови документи
Прикачен файл Size
Финална среща 126.59 KB
Прессъобщение 392.5 KB
Резултати от проекта 2.88 MB