Обнародвани са изменения на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS).