МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА НАСИПНО ЗЪРНО, приет с Резолюция MSC.23(59) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 23 май 1991 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Кодекс 301.31 KB