Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица, че открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на несамоходна, безекипажна баржа