Обнародвани са задължителни кодекси към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) –

Международен кодекс за спасителни средства (LSA CODE) и Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS CODE)

В бр. 85 от 2 октомври 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Международен кодекс за спасителни средства (LSA CODE), приет с Резолюция MSC. 48(66) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 юни 1996 г. В сила за Република България от 1 юли 1998 г.
В бр. 86 от 6 октомври 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS CODE), приет с Резолюция MSC.98(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г. В сила за Република България от 1 юли 2002 г.