Препоръка за електронно заявяване на административни услуги

Уважаеми клиенти,


във връзка с обявената епидемична обстановка в страната и повишения брой случаи на COVID-19,
с цел намаляване на посещенията на място в центровете за административно обслужване и ограничаване на
разпространението на вируса, Ви препоръчваме да използвате електронно заявяне на административните услуги,
предоставяни от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
Услугите са достъпни в секция "Административно обслужване" на сайта ни, както и на адрес:

http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/central-services/central-services/!ut/p/z1/vVJdb8IgFP01PhJoqbQ-kml0WnVuqVpeFiyoLJZqi93mrx--LPOrdVkyHkiAc7nnnnMgg3PINC_VihuVab6x55iR194koM44cAeo4xE0IYTS5gN1oxaGs1PAuD3wEMXT8YjirtNr-5DdU49uLIruq_8GdCPsIzoah74XPuFut1lXP4UMsm2iBIyFQNwXogVcr-UCDzsBCIhP7OY5fIEFChJyRCfabM0axnutlkqKNBNy00CFMrKBllkOEmXUQeoCcC3AYl8oLYtCFg3EE6NKCSTgIlUaFDIvVXJ8SKQ2Od9U3JzPeTkIq5axfyrEpU7WaTcfPgxXVg5u1kDpZQbnNyhbOqzqQzTE54AryajjzOo4x1YU_4co2EVHUcJwgKbo0XXhrFTyHUY6y1Mb5pdfet1D1R0odv7YoV8XT-uKetvtGLWxy7SRHwbO_zV312NxAdumURSlAf4EbEGeO8thB3txvzyEcka_AHOUBAk!/#anchor6

 С инструкции за електронно заявяване можете да се запознаете на адрес:

 http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/request-e-admin-service/request-e-admin-service/!ut/p/z1/rZPLTsMwEEW_hUWXlp3YjdNloFUrIA0I-vIG5TEpA8RpE7dAv54UFohHklbgjTXy3PHM0R2q6JwqHW5xGRrMdfhUxQvl3I2uXc8KXPtiOOGSeePgUorLKz4MBJ19TQj6F4J5fBqMPT60RrcOVfV65nM6pYqqVYwJXXS7aZrIXpeI1JZE8CgmPR4J4qSJLWQ3toTd22fH2qzMPV1sNKYISZYn8NRhJRrosDQvSIwGd6BLEuqERJsSNZQllB1WwHoDpSFAwiRDTUoothhD7cP34X52r_4Cpy_b4HzoWc3x2GH6hgZVc_nZHnfLBG01FlUPsrbJgUVnW4RnOtF5kVWGu_n0g7TcSHLhEnB7lR9sAcSV8XsYAciEO8DpiNHzNgyVie3CP_OXVeXQ3BPUaU7nDVbZK_BhvVZe5bZcG3gxdH603Zo-aKTiBrKeykFbct7mzN-R1O3Bv-A4evtW2SRz-SsiksfUH3Chole-Ox2T6n72Tk7eAKb4wiQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Funifiedmodel%2Fsite%2Ffor-citizens-and-businesses%2Frequest-e-admin-service%2Frequest-e-admin-service