Повторен търг с явно наддаване за продажба на несамоходна безекипажна баржа

Повторен търг с явно наддаване за продажба на несамоходна безекипажна баржа

Статус
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата за провеждане на търга