Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II Интереси. -2021, 2022 г.

Неподали ежегодни декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ


1. Албена Каитина - главен експерт.

2. Калоян Георгиев - главен специалист

3. Кристина Янкова - главен специалист

4. Анна Николова - главен експерт

Файлови документи
Прикачен файл Size
николай_иванов.pdf 231.27 KB
ивайло_делев_0.pdf 153.36 KB
милена_гошатова (1).pdf 166.54 KB
кристиян_стоянов (1).pdf 228.02 KB
Василена_Георгиева.pdf 229.13 KB
Георги_Георгиев1.pdf 228.94 KB
Любов_Младенова (1).pdf 233.98 KB
Ралица_Николова.pdf 227.24 KB
Янка_Славова.pdf 226.11 KB
Георги_Николчев.pdf 236.32 KB
Виргиния_Манастирска (2).pdf 225.87 KB
Лъчезар_Филипов (1).pdf 224.27 KB
Любомер_Нейков.pdf 165 KB
милена_николова (1).pdf 229.89 KB
невена_петрова (1).pdf 150.69 KB
стелиан_стефанов (1).pdf 229.81 KB
александър_петков .pdf 232.32 KB
ралица_николова (1).pdf 225.81 KB
живко_петров (1).pdf 232.37 KB
павел_панов (1).pdf 229.86 KB
пстоянова.pdf 228.3 KB
павел_иванов.pdf 229 KB
ренета_илиева_0.pdf 232.04 KB
иван_стоилов_0.pdf 234.32 KB
иван_стоилов.pdf 234.32 KB
калина_тарашева.pdf 677.56 KB
николай_димитров.pdf 493.28 KB
ренета_илиева.pdf 232.04 KB
ясен_станков_0.pdf 683.04 KB
ралица_николова.pdf 678.07 KB
п_атанасов.pdf 514.39 KB
г_александров.pdf 699.6 KB
мартин йорданов.pdf 1.58 MB
магдалена георгиева_0.pdf 1.99 MB
миглена щерева_0.pdf 2.02 MB
николета йорданова.pdf 1.89 MB
надя тодорова_0.pdf 1.49 MB
николай златанов.pdf 2.51 MB