Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Силистра-Кълъраш-Силистра"

Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Силистра-Кълъраш-Силистра"

Статус
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата за провеждане на търга