Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158 на Комисията от 22 юни 2021 г. относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и

и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 (ОВ L 254 от 16.7.2021 г.)
Файлови документи
Прикачен файл Size
Регламент за изпълнение 2.31 MB