Разпореждане № 111/05.01.2023 г. за обявяване на безопасно газене в акваторията на пристанище за обществен транспорт Русе - нефтоналивен терминал Арбис