Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Русе-Гюргево-Русе"

Документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Русе-Гюргево-Русе"

Статус
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти