Изпълнителна агенция „Морска администрация“ попълни състава си с две нови баржи

11.05.2022
Специализираните несамоходни плавателни средства са предназначени за провеждане на аварийно-спасителни дейности в общия българо-румънски участък на река Дунав, в случай на възникнали инциденти и бедствия и при операции по ограничаване и ликвидиране на разливи от нефтени продукти и опасни субстанции. Баржите разполагат със специализирано оборудване и ще бъдат позиционирани в пристанищата на Русе и Лом, а обхватът им на действие ще покрива общия българо-румънски участък от реката.Баржите бяха представени по време на тържествена церемония днес в присъствието на изпълнителния директор на съвместния технически секретариат за Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България Николета Минку, ръководителя на проекта Румен Николов, генералния директор на Румънската морска администрация Космин Думитрахе, изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“ кап. Венцислав Иванов. Кръстник на баржа DSN-R с пристанище на домуване Русе стана заместник-кметът на Община Русе Златомира Стефанова, а изпълнителният директор на Асоциация на дунавските общини „Дунав“ Мария Цанкова на баржа DSN-L, с пристанище на домуване Лом. Обновяването на състава на плавателните средства на ИА „Морска администрация“ се осъществява по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“, Danube Safety Net. С реализацията на проекта Danube Safety Net ще се повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък по р. Дунав, чрез постигне на по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

***
Общият бюджет на проекта е 5 699 612,87 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално съфинансиране.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Съобщение за пресата 420.03 KB