Одобрена документация за провеждане на конкурс за определяне на български превозвач по Ро-Ро корабна линия "Видин-Калафат-Видин"