ИА "Морска администрация" е посочена като администрация с добра практика във връзка с вписване на качествена информация и спазване на изискванията по заявяване и актуализиране на административни услуги" към 01.06.2022 г.

в годишния доклад за изпълнение на задълженията на администрациите по Наредбата за административния регистър
Файлови документи
Прикачен файл Size
Доклад 893.34 KB