Обявява търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219

Обявява търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219

Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата за провеждане на търга