Генерален план на пристанище за обществен транспорт "Дунавски драгажен флот - Русе"