Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Основно обучение по безопасност при работа на борда на кораб от вътрешно плаване"