Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Оператор на корабна радиостанция, работеща в режим на радиотелефония, на кораб плаващ по вътрешните водни пътища"