Информация за обявените обстоятелства и мерки свързани с прилагане на изискванияна на Директива 2017/2397 (EU)