На вниманието на българските морски лица притежатели на „Свидетелство за правоспособност водач на кораб до 40 БТ“ и „Свидетелство за правоспособност шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ“ искащи да плават в Република Гърция.

На вниманието на българските морски лица притежатели на „Свидетелство за правоспособност водач на кораб до 40 БТ“ и „Свидетелство за правоспособност шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ“ искащи да плават в Република Гърция.

Във връзка с промени в законодателството на Република Гърция и за да отговарят на изискванията на Гръцката брегова охрана, притежателите на тези свидетелства трябва да заверят своите документи и да разполагат легализиран превод на свидетелствата си на гръцки език. Тази услуга вече може да се извършва и в Генералното консулство на Република България в гр. Солун.

Морските лица  могат да си запишат час на телефон 0030 2310829210, като на място трябва да носят със себе си лична карта и свидетелството за правоспособност.