Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в Изплънителна агенция "Морска администрация"