Разяснения по приложенията на националните стандарти.