Изпълнителна агенция „Морска администрация” с нов туининг проект

Изпълнителна агенция „Морска администрация” с нов туининг проект

Изпълнителна агенция „Морска администрация" и Агенцията за морска безопасност и брегова охрана на Обединеното кралство ще открият съвместен проект за партньорство, на 15 август (сряда) 2007 г., от 9:30ч., в Конферентна зала, етаж 2, на Изпълнителна агенция „Морска администрация" във Варна (бул."Приморски"5).

Целта на проекта е усъвършенстване и повишаване на ефективността на българската система за търсене и спасяване на море, както и пълна хармонизация  с международните и европейските нормативни документи в тази сфера. Продължителността му ще бъде 12 месеца и е финансиран по програма ФАР.

По време на откриването ще се бъдат изнесени презентации за целите и задачите на проекта, както ще бъде споделен опитът на Службата за брегова охрана на Обединеното Кралство. Английската страна ще бъде официално представена от Питър Даймънд, началник на бреговата охрана и на отдела за спешни операции, а българската - от к.д.п. Николай Апостолов, изпълнителен директор на ИА „Морска администрация".

От 11:30 часа е предвидена пресконференция.

 

За допълнителна информация:
Ясен Зарев, Пресцентър,
Министерство на транспорта
Тел: 940 94 85
e-mail: [email protected]