Контакти

София

"Морска Администрация" - Министерство на транспорта и съобщенията

София 1000
ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 0700 10 145
e-mail: [email protected]

Изпълнителен директор
Венцислав Иванов
Телефон: 0700 10 145
e-mail:  [email protected]