Наредба № 1 за неприкосновените запаси на морските кораби изд.от МТ, ДВ бр.26 от 31.03.1981г, в сила от 01.07.1981г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 403.25 KB