Наредба № 10 за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме, изд. МТС, ДВ бр.18 от 25.02.2003г.