Наредба № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 14 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 784.82 KB