Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика

и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, обн. ДВ. бр. 76 от 20.09.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 93 от 1 декември 2015 г
Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 569.35 KB