Инструкция № 2 за издаване на визи на членове на корабни екипажи,

издадена от министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията. В лиза в сила от 3.06.2005 г. за издаване на визи на членове на екипажи, обн., ДВ, бр. 50 от 17.06.2005г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
ins2_06_03.pdf 584.44 KB