Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи

по закона за държавните такси, обн. ДВ. бр. 3 от 11.01.2008 г., посл. изм., ДВ. бр. 18 от 05.03.2010 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Тарифа 237.02 KB