Работната група, проучваща възможностите за уеднаквяване на условията за облагане на моряците ни, ще излезе със становище до края на седмицата

Съгласно разпореждането на министъра на транспорта Петър Мутафчиев Междуведомствената работна група, коята проучва възможностите за уеднаквяване на условията за облагане на нашите моряци, наети на кораби, плаващи под българско или чуждо знаме, трябва да оформи мотивирано становище до края на седмицата.

Министър Мутафчиев предложи до оформянето и приемането на становището, Министерството на финансите и Националната агенция по приходите да се въздържат от действия спрямо моряците, чиито доходи подлежат на облагане и получи принципно съгласие от министъра на финансите Пламен Орешарски.

След като проучи какво предвижда действащото европейско законодателство в тази област и прилаганите мерки в страните-членки на ЕС, Министерството на транспорта предлага посочените вземания да бъдат обложени с плосък данък между 2% - 6%, който да се приложи и със задна дата.

Припомняме ви, че проблемът за облагането на моряшкия труд не е бил поставян за решаване от предходните правителства, което е довело до натрупване на вземания в значителен размер.

За допълнителна информация:
Гергана Гроздева, Пресцентър,
Министерство на транспорта
Тел: 940 96 25
e-mail: [email protected]