Организация на изпитите за придобиване на правоспособности по Наредба No. 6 за пролетна сесия 2007г.

Подробна информация относно организацията на изпитите за придобиване на правоспособности по Наредба No. 6 за пролетна сесия 2007г., можете да получите, като изтеглите приложението към този документ.