Допълнителни изисквания за неспециализирани кораби, извършващи сезонен превоз на хора на море

До всички заинтересовани физически и юридически лица. В категория "Нормативни актове", подкатегория "Проекти" е публикуван проект на "Допълнителни изисквания за неспециализирани кораби, извършващи сезонен превоз на хора на море". В тази връзка, молим за вашите бележки и препоръки, които можете да изпратите по електронната поща.
Лице за контакти:
к.д.п. Петър Петров - Директор на дирекция "Управление на качеството"
тел. +359 2 93 00 912
факс: +359 2 93 00 920