Правилник за плаване българския участък на река Дунав и специални препоръки на дунавската комисия към компетентните власти на кр...

Правилник за плаване българския участък на река Дунав и специални препоръки на дунавската комисия към компетентните власти на крайдунавските държави за прилагане на основните положения за плаване по Дунав
До всички заинтересовани физически и юридически лица. В категория "Нормативни актове", подкатегория "Проекти" е публикуван проект на "Правилник за плаване българския участък на река Дунав и специални препоръки на дунавската комисия към компетентните власти на крайдунавските държави за прилагане на основните положения за плаване по Дунав"
 
 
 
 
 
 
 
Лице за контакти:
к.д.п. Петър Петров - Директор на дирекция "Управление на качеството"
тел. +359 2 93 00 912
факс: +359 2 93 00 920