Приета е Международната конвенция за отстраняване на потънало имущество

На 18 май 2007 г. в Найроби, Кения, бе приета Международната конвенция за отстраняване на потънало имущество (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007)