Публични покани до 14.04.2016

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
6 03.09.2019 г. Публична покана | възложена Доставка, осигуряване на гаранционна поддръжка и сервизиране на компютърна техника за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация
Адрес в РОП: 9048685
5 03.09.2019 г. Публична покана | възложена Доставка на два броя нови автомобили тип хечбек за нуждите на ИА „Морска администрация
Адрес в РОП: 9048684
4 03.09.2019 г. Публична покана | прекратена Проектиране и изпълнение на интериорен дизайн на помещение – фронт офис на ИА „Морска администрация”, находящо се в гр. Русе, ул. „Славянска” № 4, ет. 1
Адрес в РОП: 9048654
3 03.09.2019 г. Публична покана | възложена Застраховане на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и на движими вещи – частна държавна собственост, и групова застраховка „Трудова злополука” за екипажите и служителите, извършващи проверка на плавателните средства, както и на служителите, които осъществяват контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност на агенцията
Адрес в РОП: 9048576
2 03.09.2019 г. Публична покана | възложена „Извънгаранционна поддръжка на Националната информационна система SafeSeaNet”
Адрес в РОП: 9047630