Процедури до 14.04.2016

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
1 03.09.2019 г. открита процедура | възложена Надграждане и интегриране на съществуващите информационни системи на ИА „Морска администрация” за подобряване качеството на предоставяните административни услуги
Адрес в РОП: 00021-2015-0005